Szkarnulis TEAM

Sobolewski Patryk

Leszczyński Piotr

Ejdulis Andrzej

Łukowski Daniel

Miszkiel Adam

Szkarnulis Paweł

Żyliński Marcin

Tomczyk Bartosz

Łejmel Adrian

Pretko Przemysław

Macianis Piotr