Szkarnulis Team Sejny

Piotr Leszczyński

Przemysław Siergiej

Adam Miszkiel

Adrian Łejmel

Andrzej Ejdulis

Bartosz Tomczyk

Marcin Żyliński

Paweł Szkarnulis

Piotr Macianis

Przemysław Pretko

Szymon Kunicki

Maciej Szydłowski

Michał Frydrych