Skupski Team Sejny

Dominik Skupski

Patryk Skupski

Paweł Karwowski

Filip Jurkun

Gabriel Krupiński

Jakub Kowalewski

Kacper Laser

Kacper Namiotko

Konrad Małkiński

Krzysztof Wojnowski

Michał Frydrych

Patryk Mandygraf

Rafał Marciszewski