Gmina Gołdap
– Leśny Zakątek

Zbyszek Konobrocki

Maciej Kuźnicki

Bartek Rynkowski

Damian Ołów

Dawid Paszkowski

Krystian Słowicki

Łukasz Romanowski

Mateusz Dyniszuk

Mateusz Kułak

Mateusz Litwiński

Michał Mościński

Tomasz Makowski