Dane kontaktowe

Organizator

Impreska.com Event Group
e-mail: kamil.ulanowicz@gmail.com

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki

Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu
tel. 87 566 32 81, e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl

KOORDYNATOR PROJEKTU:

KAMIL KLIMEK

Kierownik

Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu

te. (87) 566 78 12, faks: (87) 563 18 56

mobile: + 48 602 233 130